Business Starter

Починаючи від
1,980,000 đ
Щорічно
Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh.

Cuộc họp video có 100 người tham dự.

30 GB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng.

Các tùy chọn kiểm soát bảo mật và quản lý.

Dịch vụ hỗ trợ thông thường.

Business Standard

Починаючи від
3,960,000 đ
Щорічно
Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh.
Cuộc họp video có 150 người tham gia + tính năng ghi âm.
2 TB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng.
Các tùy chọn kiểm soát bảo mật và quản lý.
Dịch vụ hỗ trợ thông thường (nâng cấp có trả phí lên gói Hỗ trợ nâng cao).

Business Plus

Починаючи від
5,400,000 đ
Щорічно
Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh + eDiscovery, khả năng lưu giữ dữ liệu.
Cuộc họp video có 500 người tham gia + tính năng ghi âm, theo dõi tình hình tham dự.
5 TB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng.
Các tùy chọn kiểm soát nâng cao về bảo mật và quản lý, gồm có Vault và quản lý thiết bị đầu cuối nâng cao.
Dịch vụ hỗ trợ thông thường (nâng cấp có trả phí lên gói Hỗ trợ nâng cao).