Quá trình xác minh SSL

Cài đặt logo
10/04/2017
Qui trình Đăng ký SSL có mức xác minh Tên Miền và Tổ Chức
08/11/2017
bb2

Xác minh nâng cao

 • Ở bước xác minh Nâng cao (Extended Validation) yêu cầu xác nhận email qua tên miền (DCV) và cung cấp tài liệu công ty để xác thực kinh doanh.
 • Quá trình kiểm tra & xác nhận mất khoảng 2 – 7 ngày làm việc.
 • Để có được SSL với mức xác minh Nâng cao, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các tài liệu cần thiết khác.

Bước 1: Cung cấp tài liệu cho EV

Bạn sẽ cần phải điền thông tin vào bản khai EV SSL Subscriber Agreement và Certificate Request Form và gửi tới CA để hoàn thành quá trình xác minh EV Validation. Quá trình này mất thời gian, nhưng kết quả sẽ mang đến cho bạn những thành công lớn khi triển khai EV.

Bước 2: Cung cấp các tài liệu kinh doanh

Bạn cần cung cấp các giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền qua Email, Fax và đính kèm tập tin ảnh hoặc PDF. Bạn cũng có thể được yêu cầu phải bổ sung các thông tin liên quan khác trong quá trình thẩm tra hồ sơ của bạn.

Bước 3: Hoàn tất quá trình xác nhận qua Tên miền

Quá trình xác nhận rất đơn giản và dễ dàng; Tất cả bạn cần là xác nhận một tin nhắn tự động được gửi đến email của bạn từ hệ thống được gọi là DCV (Domain Control Validation).

Bước 4: Gọi lại

Để kết thúc quá trình xác nhận, nhà cung cấp SSL sẽ gọi lại cho bạn, bạn nên kiểm tra số điện thoại và các thông tin trong đơn hàng. Hầu hết các trường hợp, nhà cung cấp SSL sẽ gọi lại cho bạn từ số điện thoại có trong các cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc dữ liệu của Chính phủ, từ bên thứ ba hoặc Luật sư hay Kế toán của bạn.

bb1

Xác minh doanh nghiệp

 • Ở bước xác minh doanh nghiệp (Business Validation) này, yêu cầu xác nhận email qua tên miền (DCV) và cung cấp tài liệu công ty để xác thực kinh doanh.
 • Quá trình kiểm tra và xác nhận này mất khoảng 2 – 3 ngày làm việc.
 • Trong một số trường hợp khác, bạn cần cung cấp thêm một số tài liệu cần thiết để có được SSL với mức xác minh doanh nghiệp.

Bước 1: Cung cấp tài liệu kinh doanh

Bạn cần cung cấp các giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập được ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền qua Email, Fax và đính kèm tập tin ảnh hoặc PDF. Bạn cũng có thể được yêu cầu phải bổ sung các thông tin liên quan khác trong quá trình thẩm tra hồ sơ của bạn.

Xác minh Danh tính & Địa chỉ

Điều này có thể được bằng cách sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy trực tuyến sau đây: Nếu người nộp đơn là một tổ chức (công ty, cơ quan chính phủ v.v). Người bán hàng phải xác minh nhận dạng thông qua một trong những điều sau đây (những điều này cũng có thể được sử dụng để xác minh địa chỉ nếu nó bao gồm):

1. Một cơ quan chính phủ có thẩm quyền phê duyệt, cung cấp, xác nhận các tài liệu của người nộp đơn
2. Một cơ sở dữ liệu của bên thứ ba được cập nhật định kỳ và được coi là đáng tin cậy nguồn dữ liệu
3. Một truy cập vào trang web của CA hoặc một bên thứ ba như những người đang làm đại lý cho CA
4. Từ một thư đảm bảo của Luật sư hoặc Kế toán

Các nhà cung cấp SSL cũng có thể yêu cầu thêm các tài liệu khác như:

1. Điều khoản thành lập / hoạt động của công ty (với địa chỉ)
2. Giấy phép kinh doanh được ban hành từ chính phủ (với địa chỉ)
3. Bản sao kê ngân hàng công ty gần đây (bạn có thể bôi đen ra số tài khoản)
4. Bản sao một hóa đơn điện thoại công ty gần đây
5. Bản sao hóa đơn điện nước chính gần đây của công ty (tức là hóa đơn điện, hóa đơn tiền nước, v.v) hoặc hợp đồng thuê nhà cho công ty

Bước 2: Kiểm tra thông tin Whois của tên miền

Để vượt qua bước này, đòi hỏi thông tin Whois của tên miền phải khớp với thông tin công ty của bạn, bạn cần bỏ chế độ Ẩn thông tin tên miền nếu đang sử dụng nó, nếu không, bạn không thể vượt qua bước này.

Bước 3: Hoàn tất quá trình xác nhận qua Tên miền

Quá trình xác nhận rất đơn giản và dễ dàng; Tất cả bạn cần là xác nhận một tin nhắn tự động được gửi đến email của bạn từ hệ thống được gọi là DCV (Domain Control Validation).

Bước 4: Gọi lại

Để kết thúc quá trình xác nhận, nhà cung cấp SSL sẽ gọi lại cho bạn, bạn nên kiểm tra số điện thoại và các thông tin trong đơn hàng. Hầu hết các trường hợp, nhà cung cấp SSL sẽ gọi lại cho bạn từ số điện thoại có trong các cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc dữ liệu của Chính phủ, từ bên thứ ba hoặc Luật sư hay Kế toán của bạn.

bb3

Xác minh tên miền

 • Trong các chứng chỉ SSL thì chứng chỉ SSL xác minh tên miền là một trong những thủ tục đơn giản và thời gian xác thực nhanh nhất. Gói xác minh tên miền đều có thể sử dụng cho các khách hàng là doanh nghiệp hoặc cá nhân.
 • Quá trình xác minh để sử dụng chứng chỉ SSL xác thực tên miền không có các thủ tục như: tài liệu chứng mình công ty, gọi điện thoại lại từ phía tổ chức để xác minh số điện thoại. Quá trình xác thực diễn ra đơn giản và dễ dàng. Tất cả nhưng gì bạn cần là trả lời tin nhắn tự động qua DCV (Domain Control Validation) sẽ được gửi đến email của bạn.

luuy

Xin lưu ý rằng

DVC sẽ sử dụng email trong cả whois của bạn để cung cấp cho bạn các tùy chọn nhận emai, nếu bạn đang sử dụng dịch vụ whois protect, bạn cần phải mở nó. Đối với các tên miền như .VN, bạn sẽ không thể có email trong whois, do vậy, bạn sẽ phải sử dụng các email mặc định để xác minh quyền sở hữu tên miền. Hoặc bạn có thể sử dụng các phương pháp thay thế khác (nếu có).
bba

Phương pháp truyền thống

 • Phương pháp truyền thống qua DCV-Email. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận cho một tên miền của bạn. Các email sẽ chứa một mã xác nhận duy nhất và một liên kết. Nhấp vào liên kết và nhập mã để xác nhận việc sở hữu tên miền.
 • Địa chỉ email hợp lệ là: Bất kỳ địa chỉ email mà hệ thống của chúng tôi có thể tạo ra từ việc truy cập thông tin whois của tên miền; Các địa chỉ quản trị chung sau @tenmien đang được áp dụng là: admin@, administrator@, postmaster@, hostmaster@, webmaster@

bbb

Phương pháp thay thế DCV (chỉ Comodo)

 • HTTP-based DCV. Các CSR bạn gửi đến Comodo sẽ được phân tích. Các giá trị hash được cung cấp cho bạn và bạn phải tạo một tập tin văn bản đơn giản đơn giản và đặt trong thư mục gốc của website với giao thức HHTP!
 • DNS CNAME-based. Các CSR bạn gửi đến Comodo sẽ được phân tích. Các giá trị hash được cung cấp cho bạn và phải được nhập như một bản ghi DNS CNAME cho tên miền của bạn.

ccc

Phương pháp thay thế DCV (khác)

HTTPS-based DCV. Các CSR bạn gửi đến Comodo sẽ được phân tích. Các giá trị hash được cung cấp cho bạn và bạn phải tạo một tập tin văn bản đơn giản đơn giản và đặt trong thư mục gốc của website với giao thức HHTPS!

Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

x