Chứng chỉ số SSL Wildcard

Chứng chỉ số Wildcard là sản phẩm lý tưởng dành cho các cổng thương mại điện tử

Nếu bạn có một trang web có nhiều tên miền phụ, thì chứng chỉ số SSL Wildcard sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Bởi lẽ, thay vì phải mua một giấy chứng chỉ số SSL cho mỗi và mọi tên miền phụ, thì bạn có thể bảo vệ tất cả chúng chỉ với một giấy chứng nhận SSL Wildcard. Điều này giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí và quản lý danh mục SSL của bạn một cách dễ dàng hơn.

RAPIDSSL WILDCARD - sản phẩm của RAPIDSSL


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 3-5 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến SHA256
 • Mức bảo hiểm $10k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

TRUE BUSINESSID WILDCARD - sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
 • Mức xác thực Doanh Nghiệp
 • Cấp trong 1-2 ngày
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến SHA256
 • Mức bảo hiểm $1250k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

Comodo Positive SSL Wildcard - sản phẩm của Comodo SSL


Thông tin

 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 3-5 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $10k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Comodo Premium SSL Wildcard- sản phẩm của Comodo SSL


  Thông tin

  • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
  • Mức xác thực Doanh Nghiệp
  • Cấp trong 1-2 ngày
  • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
   • Mã hóa đến 256bit
   • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
   • Mức bảo hiểm $250k
   • Miễn phí Cấp lại
   • Không giới hạn Máy chủ

   Comodo SSL Wildcard - sản phẩm của Comodo SSL


   Thông tin

   • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
   • Mức xác thực Tên miền
   • Cấp trong 5 - 10 phút
   • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $250k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    SYMANTEC SECURE SITE WILDCARD - sản phẩm của SYMANTEC


    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 2-3 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến /SHA256
    • Mức bảo hiểm $1500k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    THAWTE WILDCARD SSL- sản phẩm của THAWTE


    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 2-7 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
     • Mã hóa đến 256bit
     • Độ dài khóa đến SHA256
     • Mức bảo hiểm $1250k
     • Miễn phí Cấp lại
     • Không giới hạn Máy chủ

     Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
     Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

     x