Chứng chỉ số SSL True BusinessID Wildcard

Chứng chỉ số SSL True BusinessID Wildcard thích hợp cho Cổng TMĐT với nhiều sub domains.

Nếu bạn muốn đảm bảo an ninh cho số lượng không giới hạn các tên miền con với chỉ một chứng chỉ SSL duy nhất, thì chứng chỉ số SSL GeoTrust True BusinessID Wildcard là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Chứng chỉ này có thể đảm bảo an ninh cho nhiều tên miền đầy đủ thuộc một tên miền cấp cao và lưu trữ trên cùng một máy chủ vật lý. Ví dụ, một chứng chỉ cấp cho “*.yourdomain.com ” được đảm bảo cho các site dưới đây:

 • www.yourdomain.com
 • secure.yourdomain.com
 • product.yourdomain.com
 • info.yourdomain.com
 • anything.yourdomain.com.

TRUE BUSINESSID WILDCARD- sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
 • Mức xác thực Doanh Nghiệp
 • Cấp trong 1-2 ngày
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến Tới 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $1250k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Thông tin kỹ thuật

  • Mức xác nhận : Doanh nghiệp
  • Trình duyệt hiện thị : ổ khóa + https
  • Tương thích trình duyệt :99.9%+ máy tính & thiết bị di động
  • Độ dài khóa : Tới 2048bit/SHA256
  • Đảm bảo cho : 1 tên miền chính + tất cả TM con
  • Yêu cầu giấy tờ : Có, xác nhận doanh nghiệp
  • Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs : Không, chỉ 1 tên miền
  • Số máy chủ hỗ trợ : Không giới hạn máy chủ
  • Độ mạnh mã hóa : Tới 256bit
  • Mức bảo hiểm : $1250k
  • Phát hành trong : 1-2 ngày
  • Hỗ trợ Wildcard : Có
  • Cấp lại : Có, Miễn phí, không giới hạn
  • WWW & không có WWW : Có, miễn phí cả 2

  Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
  Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

  x