Chứng chỉ số SSL Thawte

Thawte là một công ty đẳng cấp thế giới

Chứng chỉ số SSL Thawte bảo vệ giao dịch và nhận dạng ở hơn 240 quốc gia. VeriSign (Symantec) mua lại Thawte vào năm 2000 và bây giờ Thawte là một thành viên chủ chốt của Symantec trong các thương hiệu tin cậy của hãng. Thawte cung cấp hỗ trợ đa ngôn ngữ thông qua chat, qua điện thoại và email trong suốt ngày làm việc toàn cầu.

Thawte SSL 123 - sản phẩm của THAWTE


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc tên miền con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 5-10 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Động
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $500k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Thawte Web Server - sản phẩm của THAWTE


  • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc tên miền con, hỗ trợ đến 24 tên miền
  • Mức xác thực Doanh Nghiệp
  • Cấp trong 5-10 ngày
  • Biểu tượng chứng nhận Động
   • Mã hóa đến 256bit
   • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
   • Mức bảo hiểm $1250k
   • Miễn phí Cấp lại
   • Không giới hạn Máy chủ

   Thawte Web Server EV- sản phẩm của THAWTE


   • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc tên miền con, hỗ trợ đến 24 tên miền
   • Mức xác thực Nâng cao
   • Cấp trong 2-7 ngày
   • Biểu tượng chứng nhận Động
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $1500k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    Thawte Wildcard SSL - sản phẩm của THAWTE


    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 2-7 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
     • Mã hóa đến 256bit
     • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
     • Mức bảo hiểm $1250k
     • Miễn phí Cấp lại
     • Không giới hạn Máy chủ

     Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
     Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

     x