Chứng chỉ số SSL Symantec

Symantec là công ty hàng đầu thế giới cung cấp SSL

Công ty được thành lập đầu năm 1982 bởi các nhà khoa học máy tính. Ngày nay nó là một trong những công ty phần mềm lớn nhất thế giới với hơn 18.600 nhân viên tại 50 quốc gia. Symantec cung cấp giải pháp quét phần mềm độc hại và đánh giá mức độ nguy hiểm, Seal Norton Secured, hỗ trợ 24/7.

Symantec Safe Site - sản phẩm của SYMANTEC


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Doanh Nghiệp
 • Cấp trong 2-3 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm N/A
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Symantec Secure Site- sản phẩm của SYMANTEC


  • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
  • Mức xác thực Doanh Nghiệp
  • Cấp trong 2-3 ngày
  • Biểu tượng chứng nhận Động
   • Mã hóa đến 256bit
   • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
   • Mức bảo hiểm $1500k
   • Miễn phí Cấp lại
   • Không giới hạn Máy chủ

   Symantec Secure Site EV- sản phẩm của SYMANTEC


   • Đảm bảo cho1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
   • Mức xác thực Nâng cao
   • Cấp trong 5-7 ngày
   • Biểu tượng chứng nhận Động
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $1750k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    Symantec Secure Site Pro - sản phẩm của SYMANTEC


    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 2-3 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
     • Mã hóa đến 256bit
     • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
     • Mức bảo hiểm $1500k
     • Miễn phí Cấp lại
     • Không giới hạn Máy chủ

     Symantec Secure Site Pro EV- sản phẩm của SYMANTEC


     • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
     • Mức xác thực Nâng cao
     • Cấp trong 5-7 ngày
     • Biểu tượng chứng nhận Động
      • Mã hóa đến 256bit
      • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
      • Mức bảo hiểm $1750k
      • Miễn phí Cấp lại
      • Không giới hạn Máy chủ

      Symantec Secure Site Wildcard - sản phẩm của SYMANTEC


      • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
      • Mức xác thực Doanh Nghiệp
      • Cấp trong 2-3 ngày
      • Biểu tượng chứng nhận Động
       • Mã hóa đến 256bit
       • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
       • Mức bảo hiểm $1500k
       • Miễn phí Cấp lại
       • Không giới hạn Máy chủ

       Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
       Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

       x