Chứng chỉ số SSL RapidSSL

RapidSSL với chi phí thấp, nhanh chóng và đáng tin cậy

Giấy chứng nhận SSL từ RapidSSL để cung cấp cho bạn một giấy chứng nhận SSL nhanh nhất có thể, đó là lý do tại sao tất cả các quy trình hoàn toàn tự động. Không yêu cầu giấy tờ, tất cả những gì bạn cần để có được SSL của bạn là chứng minh quyền sở hữu tên miền thông qua email. RapidSSL được sở hữu và điều hành bởi GeoTrust.

RapidSSL Standard - sản phẩm của RAPIDSSL


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 3-5 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048Bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $10k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  RapidSSL Wildcard - sản phẩm của RAPIDSSL


  • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
  • Mức xác thực Tên miền
  • Cấp trong 3-5 phút
  • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
   • Mã hóa đến 256bit
   • Độ dài khóa đến 2048Bit/SHA256
   • Mức bảo hiểm $10k
   • Miễn phí Cấp lại
   • Không giới hạn Máy chủ

   Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
   Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

   x