Chứng chỉ số SSL Geotrust

GeoTrust là nhà cung cấp SSL số 1 được truy cập nhiều nhất

Hơn 1.000.000 khách hàng từ hơn 150 nước tin tưởng, sử dụng giải pháp của GeoTrust cho công việc kinh doanh và đảm bảo giao dịch trực tuyến qua Internet. GeoTrust có nhiều loại các sản phẩm như xác nhận tên miền, xác nhận kinh doanh (Tổ chức), giấy chứng nhận SSL xác nhận nâng cao, đảm bảo cho tên miền đơn, không giới hạn tên miền phụ và SAN.

True BusinessID - sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Doanh nghiệp
 • Cấp trong 1-2 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $1250k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  True BusinessID with EV - sản phẩm của GEOTRUST


  • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
  • Mức xác thực Nâng cao
  • Cấp trong 1-10 ngày
  • Biểu tượng chứng nhận Động
   • Mã hóa đến 256bit
   • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
   • Mức bảo hiểm $1500k
   • Miễn phí Cấp lại
   • Không giới hạn Máy chủ

   True BusinessID Wildcard - sản phẩm của GEOTRUST


   • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
   • Mức xác thực Tên miền
   • Cấp trong 3-5 phút
   • Biểu tượng chứng nhận Động
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $1250k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    True BusinessID SAN - sản phẩm của GEOTRUST


    • Đảm bảo cho Hỗ trợ 5 tên miền bao gồm 1 tên miền chính, hỗ trợ đến 20 tên miền
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 1-2 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $1250k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    True BusinessID EV SAN - sản phẩm của GEOTRUST


    • Đảm bảo cho Hỗ trợ 5 tên miền bao gồm 1 tên miền chính,hỗ trợ đến 20 tên miền
    • Mức xác thực Nâng cao
    • Cấp trong 1-10 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
    • Thêm 1 tên miền: 990.000₫ /1 năm
     • Mã hóa đến 256bit
     • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
     • Mức bảo hiểm $1500k
     • Miễn phí Cấp lại
     • Không giới hạn Máy chủ

     Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
     Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

     x