Chứng chỉ số SSL doanh nghiệp (OV)

Chứng chỉ số SSL OV dành cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp.

OV là tên viết tắt của (Organization Validation)

Chứng chỉ số SSL OV là loại công nghệ SSL cung cấp toàn bộ mã hóa 128 đến 256 bit cho các trang web của doanh nghiệp và các tổ chức đăng kí. Đặc biệt đối với chứng chỉ số SSL OV thì ngoài việc xác minh quyền sở hữu tên miền, bạn còn phải chứng thực doanh nghiệp qua các giấy tờ hợp lệ. Thủ tục đăng kí được tiến hành nhanh chóng, đơn giản thông qua email.

True BusinessID - sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Doanh nghiệp
 • Cấp trong 1-2 Ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $1250k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  True BusinessID SAN - sản phẩm của GEOTRUST


  • Đảm bảo cho 5 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
  • Mức xác thực Doanh Nghiệp
  • Cấp trong 1-2 ngày
  • Biểu tượng chứng nhận Động
   • Mã hóa đến 256bit
   • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
   • Mức bảo hiểm $1250k
   • Miễn phí Cấp lại
   • Không giới hạn Máy chủ

   TRUE BUSINESSID WILDCARD- sản phẩm của GEOTRUST


   • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
   • Mức xác thực Doanh Nghiệp
   • Cấp trong 1-2 ngày
   • Biểu tượng chứng nhận Động
   • Mã hóa đến 256bit
   • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
   • Mức bảo hiểm $1250k
   • Miễn phí Cấp lại
   • Không giới hạn Máy chủ

   Comodo Premium SSL Wildcard- sản phẩm của Comodo SSL


   Thông tin

   • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
   • Mức xác thực Doanh Nghiệp
   • Cấp trong 1-2 ngày
   • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $250k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    SYMANTEC SAFE SITE- sản phẩm của SYMANTEC


    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 2-3 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến SHA256
    • Mức bảo hiểm N/A
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    SYMANTEC SECURE SITE - sản phẩm của SYMANTEC


    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 2-3 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $1500k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    SYMANTEC SECURE SITE PRO- sản phẩm của SYMANTEC


    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 2-3 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $1500k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    SYMANTEC SECURE SITE WILDCARD - sản phẩm của SYMANTEC


    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 2-3 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $1500k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    Thawte Web Server - sản phẩm của THAWTE


    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 24 tên miền
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 5-10 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Động
     • Mã hóa đến đến 256bit
     • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
     • Mức bảo hiểm $1250k
     • Miễn phí Cấp lại
     • Không giới hạn Máy chủ

     Thawte Wildcard SSL- sản phẩm của THAWTE


     • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
     • Mức xác thực Doanh Nghiệp
     • Cấp trong 2-7 ngày
     • Biểu tượng chứng nhận Động
     • Mã hóa đến 2256bit
     • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
     • Mức bảo hiểm $1250k
     • Miễn phí Cấp lại
     • Không giới hạn Máy chủ

     Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
     Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

     x