Chứng chỉ số SSL Comodo

Chứng chỉ số SSL Comodo với các tùy chọn linh hoạt và mức giá tuyệt vời

Hơn 600 người tại Comodo làm việc để cung cấp giải pháp chứng thực trực tuyến cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các công ty kinh doanh trực tuyến đến các doanh nghiệp lớn. Chứng chỉ số SSL Comodo cung cấp Phần mềm bảo mật Internet, bảo mật email và tin nhắn, Lưu trữ máy chủ DNS, giấy chứng nhận SSL, Quản lý PKI, trình duyệt và nhiều hơn thế.

Comodo SSL - sản phẩm của Comodo SSL


Thông tin gói

 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 3-5 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $250k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Comodo Positive SSL - sản phẩm của Comodo SSL


  Thông tin

  • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
  • Mức xác thực Tên miền
  • Cấp trong 3-5 phút
  • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
   • Mã hóa đến 256bit
   • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
   • Mức bảo hiểm $10k
   • Miễn phí Cấp lại
   • Không giới hạn Máy chủ

   Comodo Positive SSL Wildcard - sản phẩm của Comodo SSL


   Thông tin

   • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
   • Mức xác thực Tên miền
   • Cấp trong 3-5 phút
   • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $10k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    Comodo Premium SSL Wildcard- sản phẩm của Comodo SSL


    Thông tin

    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
    • Mức xác thực Doanh Nghiệp
    • Cấp trong 1-2 ngày
    • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
     • Mã hóa đến 256bit
     • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
     • Mức bảo hiểm $250k
     • Miễn phí Cấp lại
     • Không giới hạn Máy chủ

     Comodo SSL Wildcard - sản phẩm của Comodo SSL


     Thông tin

     • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
     • Mức xác thực Tên miền
     • Cấp trong 5 - 10 phút
     • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
      • Mã hóa đến 256bit
      • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
      • Mức bảo hiểm $250k
      • Miễn phí Cấp lại
      • Không giới hạn Máy chủ

      PositiveSSL EV - sản phẩm của Comodo SSL


      Thông tin

      • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
      • Mức xác thực Nâng cao
      • Cấp trong 2-7 ngày
      • Biểu tượng chứng nhận Động
       • Mã hóa đến 256bit
       • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
       • Mức bảo hiểm $1000k
       • Miễn phí Cấp lại
       • Không giới hạn Máy chủ

       Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
       Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

       x