Chứng chỉ số SSL cơ bản (DV)

DV là viết tắt của Domain Validated, là kiểu chứng thực qua tên miền

Chứng chỉ số SSL DV là cách nhanh chóng và đơn giản để bảo vệ trang web của bạn bằng mã hóa 128 hoặc 256 bit chuẩn công nghiệp. Kiểu chứng chỉ này có tốc độ cấp phát nhanh nhất chỉ trong vài phút và thích hợp với người dùng cá nhân vì chỉ cần chứng thực tên miền bằng cách chứng thực qua email tên miền mà không cần thêm các giấy tờ hợp lệ khác.

RAPIDSSL STANDARD- sản phẩm của RAPIDSSL


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 3-5 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $10k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

RAPIDSSL WILDCARD - sản phẩm của RAPIDSSL


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 3-5 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $10k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

QUICKSSL PREMIUM - sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 3-5 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $500k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

QuickSSL Premium SAN - sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 4 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 5-10 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $500k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

GeoTrust Anti-Malware Scan- sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm N/A
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

Comodo SSL - sản phẩm của Comodo SSL


Thông tin gói

 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 3-5 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $250k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Comodo Positive SSL - sản phẩm của Comodo SSL


  Thông tin

  • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
  • Mức xác thực Tên miền
  • Cấp trong 3-5 phút
  • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
   • Mã hóa đến 256bit
   • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
   • Mức bảo hiểm $10k
   • Miễn phí Cấp lại
   • Không giới hạn Máy chủ

   Comodo Positive SSL Wildcard - sản phẩm của Comodo SSL


   Thông tin

   • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
   • Mức xác thực Tên miền
   • Cấp trong 3-5 phút
   • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
    • Mã hóa đến 256bit
    • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
    • Mức bảo hiểm $10k
    • Miễn phí Cấp lại
    • Không giới hạn Máy chủ

    Comodo SSL Wildcard - sản phẩm của Comodo SSL


    Thông tin

    • Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
    • Mức xác thực Tên miền
    • Cấp trong 5 - 10 phút
    • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
     • Mã hóa đến 256bit
     • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
     • Mức bảo hiểm $250k
     • Miễn phí Cấp lại
     • Không giới hạn Máy chủ

     THAWTE SSL 123- sản phẩm của THAWTE


     • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
     • Mức xác thực Tên miền
     • Cấp trong 5-10 phút
     • Biểu tượng chứng nhận Động
     • Mã hóa đến 256bit
     • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
     • Mức bảo hiểm $500k
     • Miễn phí Cấp lại
     • Không giới hạn Máy chủ

     Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
     Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

     x