Chứng chỉ số SSL cho nhiều tên miền (SAN/UCC)

Chứng chỉ số SSL UCC (hay còn gọi là SAN).

Chứng chỉ số SSL UCC (hay còn gọi là SAN) là một lựa chọn hoàn hảo nếu quý khách hàng muốn bảo mật cho hệ thống máy chủ Microsoft Exchange Server 2007, 2010 hoặc Microsoft Office Communications Server 2007 và Lync 2010. Với chỉ một chứng chỉ số duy nhất, quý khách hàng có thể áp dụng cho nhiều tên miền khác nhau, làm giảm chi phí đi rất nhiều lần so với các loại chứng chỉ số trước đây.

Ngoài ra, chứng chỉ số SSL UCC cũng rất thích hợp dành cho các máy chủ web lưu trữ cho nhiều tên miền khác nhau như: example.com, example.net, sub.example.com.vn,... Đây là một giải pháp thay thế hoàn hảo cho các chứng chỉ số SSL Wildcard trước đây, vốn chỉ hỗ trợ nhiều subdomain nhưng chỉ với một tên miền top level duy nhất.

True BusinessID SAN- sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 5 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
 • Mức xác thực Doanh Nghiệp
 • Cấp trong 1-2 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $1250k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

TRUE BUSINESSID EV SAN- sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 5 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
 • Mức xác thực Nâng cao
 • Cấp trong 1-10 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $1500k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

QuickSSL Premium SAN - sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 4 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 5-10 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $500k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

Symantec Secure Site- sản phẩm của SYMANTEC


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
 • Mức xác thực Doanh Nghiệp
 • Cấp trong 2-3 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $1500k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

SYMANTEC SECURE SITE EV- sản phẩm của SYMANTEC


 • Đảm bảo cho1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
 • Mức xác thực Nâng cao
 • Cấp trong 5-7 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $1750k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

Symantec Secure Site Pro- sản phẩm của SYMANTEC


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
 • Mức xác thực Doanh Nghiệp
 • Cấp trong 2-3 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $1500k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

Symantec Secure Site Pro EV- sản phẩm của SYMANTEC


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
 • Mức xác thực Nâng cao
 • Cấp trong 5-7 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $1750k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

Thawte Web Server- sản phẩm của THAWTE


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 24 tên miền
 • Mức xác thực Doanh Nghiệp
 • Cấp trong 5-10 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $1500k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

x