Chứng chỉ số SSL cao cấp (EV)

Chứng chỉ số SSL EV (Extended Validation) tính năng nâng cao, chỉ số tin cậy và mã hóa cao cấp

Chứng chỉ số SSL EV được xem là tiêu chuẩn vàng hay đôi khi chúng ta có thể gọi chúng là tiêu chuẩn xanh lá cây. Với chứng chỉ này không những mã hóa trang web của bạn mà còn bảo vệ an toàn thông tin người dùng. Cùng với nhiều tính năng cao cấp giúp gia tăng sự tin tưởng của khách hàng về uy tín và an toàn đối với website của bạn bằng cách hiển thị thanh địa chỉ màu xanh lá cây. 

Chứng chỉ số SSL EV là một hình thức xác minh đặc biệt của của các nhà cung cấp dịch vụ xác thực chứng chỉ số (Certificate Authority - CA). Mỗi CA có một tiêu chuẩn và quy trình xác minh riêng của họ, nhưng đều rất chặt chẽ và đều có một mục đích chung duy nhất là kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy, đang hoạt động tốt của công ty đăng ký chứng chỉ số SSL EV. Vì vậy đây là chứng chỉ hoàn hảo để bảo mật thông tin, tăng cường sự tin tưởng, uy tín của doanh nghiệp

TRUE BUSINESSID EV SAN - sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 5 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
 • Mức xác thực Nâng cao
 • Cấp trong 1-10 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $1500k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

True BusinessID with EV - sản phẩm của GEOTRUST


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Nâng cao
 • Cấp trong 1-10 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
 • Mã hóa đến 256bit
 • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
 • Mức bảo hiểm $1500k
 • Miễn phí Cấp lại
 • Không giới hạn Máy chủ

PositiveSSL EV - sản phẩm của Comodo SSL


Thông tin

 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Nâng cao
 • Cấp trong 2-7 ngày
 • Biểu tượng chứng nhận Động
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $1000k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Symantec Secure Site EV - sản phẩm của SYMANTEC


  • Đảm bảo cho1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
  • Mức xác thực Nâng cao
  • Cấp trong 5-7 ngày
  • Biểu tượng chứng nhận Động
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $1750k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Symantec Secure Site Pro EV- sản phẩm của SYMANTEC


  • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 20 tên miền
  • Mức xác thực Nâng cao
  • Cấp trong 5-7 ngày
  • Biểu tượng chứng nhận Động
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $1750k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Thawte Web Server EV - sản phẩm của THAWTE


  • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con hỗ trợ đến 24 tên miền
  • Mức xác thực Nâng cao
  • Cấp trong 2-7 ngày
  • Biểu tượng chứng nhận Động
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $1500k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
  Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

  x