Chứng chỉ số SSL RapidSSL Standard

Chứng chỉ số SSL RapidSSL rất thích hợp cho các khách hàng muốn triển khai bảo mật giao dịch trực tuyến cho website của mình với chi phí thấp.

Đặc biệt, các loại chứng chỉ số SSL RapidSSL (sản phẩm của RapidSSL, một công ty con của GeoTrust) và GeoTrust QuickSSL chấp nhận các khách hàng cá nhân với mức xác minh chỉ là quyền sở hữu tên miền. Thời gian triển khai cho các chứng chỉ số này chỉ trong vòng 10 phút kể từ lúc chúng tôi nhận được khoản thanh toán từ khách hàng. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thêm Bảng giá RapidSSL sau đây :

RAPIDSSL STANDARD - sản phẩm của RAPIDSSL


 • Đảm bảo cho 1 tên miền chính hoặc con
 • Mức xác thực Tên miền
 • Cấp trong 3-5 phút
 • Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
  • Mã hóa đến 256bit
  • Độ dài khóa đến 2048Bit/SHA256
  • Mức bảo hiểm $10k
  • Miễn phí Cấp lại
  • Không giới hạn Máy chủ

  Thông tin kỹ thuật

  • Mức xác nhận : Tên miền.
  • Trình duyệt hiện thị : ổ khóa + https
  • Tương thích trình duyệt : 99%+ máy tính & thiết bị di động
  • Độ dài khóa : Tới 2048bit/SHA256 
  • Đảm bảo cho : 1 tên miền 
  • Yêu cầu giấy tờ : Không
  • Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs :  Không, chỉ 1 tên miền
  • Số máy chủ hỗ trợ : Không giới hạn
  • Độ mạnh mã hóa : Tới 256bit
  • Mức bảo hiểm : Lên đến $10000.
  • Phát hành trong : 3-5 phút
  • Hỗ trợ Wildcard : Không 
  •  Cấp lại : Có, Miễn phí, không giới hạn
  • WWW & không có WWW :  Có, miễn phí cả 2

  Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
  Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

  x