Cài đặt logo

Cách cài đặt SSL IBM Domino 8.x
10/04/2017
Quá trình xác minh SSL
10/04/2017
comodo_secure_seal_113x59_transp

Comodo: Trust Logo dành cho EV

  • Các bạn có thể chọn hiển thị logo chứng nhận sau khi cài đặt thành công EV SSL trên máy chủ web của bạn để tăng thêm phần tin cậy cho khách hàng khi giao dịch trên website của bạn.
  • Chi tiết cài đặt cụ thể tại link: https://www.trustlogo.com/evtrustlogo_choice.html

comodo_secure_seal_100x85_transp

Comodo: Trust Logo dành cho OV

  • Các bạn có thể chọn hiển thị logo chứng nhận sau khi cài đặt thành công EV SSL trên máy chủ web của bạn để tăng thêm phần tin cậy cho khách hàng khi giao dịch trên website của bạn.
  • Chi tiết cài đặt cụ thể tại link: https://trustlogo.com/trustlogo_choice.html

Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

x