Blog

28/02/2017

SSL là gì?

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server […]
28/02/2017

Các loại chứng chỉ SSL

SSL - Secure Sockets Layer – một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt
28/02/2017

Extended Validation (EV) là gì?

Extended Validation (EV) là một hình thức xác minh đặc biệt của của các nhà cung cấp dịch vụ xác thực chứng chỉ số (Certificate Authority - CA).
28/02/2017

Extended Validation (EV) là gì?

Extended Validation (EV) là một hình thức xác minh đặc biệt của của các nhà cung cấp dịch vụ xác thực chứng chỉ số (Certificate Authority - CA)
28/02/2017

Các loại chứng chỉ SSL

SSL - Secure Sockets Layer – một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt.
10/04/2017

Cấu hình Exchange dùng tên miền chính thức

Sử dụng công cụ Exchange Management Shell để thực hiện việc cập nhật URL cho các dịch vụ Autodiscover, Exchange Web Services (EWS) và OWA Web-based Offline Address book. Các […]
10/04/2017

Hướng dẫn cài đặt SSL lên server Apache/Linux

Để cài đặt chứng thư số SSL lên Apache trên Linux, bạn thực hiện như sau: Bước 1: Giải nén file đính kèm sẽ được hai file certificate.crt và cabundle.crt […]
10/04/2017

Hướng dẫn cài đặt SSL cho Zimbra

Để cài đặt chứng thư số SSL cho Zimbra, bạn thực hiện như sau: Bước 1: Upload các file commercial.crt, commercial_ca.crt lên server và đặt trong thư mục /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial. […]
10/04/2017

Hướng dẫn cài đặt SSL cho MDaemon

Bước 1: Copy 2 files cert được gửi cho bạn và tải lên server (gồm 2 files certificate.crt và intermediate.cer), đặt trong thư mục C:\ Bước 2: Remote vào server và […]
10/04/2017

Hướng dẫn cài đặt SSL cho IIS 8 trên Windows Server 2012

Bước 1: Copy 2 files cert được gửi cho bạn và tải lên server (gồm 2 files certificate.cer và intermediate.cer) Bước 2: Cài đặt Intermediate CA – Mở một MMC. […]

Tương thích 99.9% trình duyệt. Máy tính, Máy chủ, iPhone, Andoird.
Thiết bị di động và tất cả thiết bị.

x